Dvojnásobná rentabilita

Spolupráce s lidmi z M.C.TRITON mi pomohla zásadním způsobem nasměrovat CZ LOKO k pozici lídra Evropského trhu výroby univerzálních a posunovacích lokomotiv. Jejich praktičnost a zkušenost z reálného byznysu nám pomáhá posouvat společnost ve všech úrovních, ať už se jedná o podporu při definování a realizaci strategie, osobní rozvoj TOP managementu nebo procesy v oblasti obchodu, nákupu, výroby. Po dvouleté systémové spolupráci, můžu konstatovat, že je CZ LOKO, především úrovní a profesionalitou všech týmů na diametrálně lepší úrovni, než byla na začátku naší spolupráce v roce 2017.

Josef Gulyás

generální ředitel, CZ LOKO a.s.

Refresh obchodní strategie

Když jsem v roce 2009 vedl výběrové řízení na konzultanta pro refresh odchodní strategie, právě odstartovala finanční krize  a potřebovali jsme se po delším období optimistického rozvoje znovu vrátit na zem a jít do změn. Vybrali jsme M.C.TRITON, zejména kvůli lidem, Radku Tesařovi a Petru Janouškovi, jejich energii. Vybrali jsme M.C.TRITON i díky zázemí, množství zkušených konzultantů z praxe, díky jejich důkladné znalosti českého prostředí, chování českých zákazníků i české mentality. Rozhodnutí nelituji, Radek i Petr jsou lidé, kteří velmi dobře vnímají, co jim říkáme, pomáhají nám pochopit souvislosti, pokládají nepříjemné otázky a jsou schopni nás, když je potřeba, rázně zastavit, vrátit na zem. Jdeme na dřeň, na to, co je opravdu podstatné, a tvoříme společně strategie, které opravdu fungují. Finanční krizi jsme překonali a důsledným realizováním vytvořené strategie jsme výrazně zvýšili svou produktivitu, postavení na trhu, uznání a respekt u zákazníků i zisk.

Luděk Bárta

Generální ředitel, WIENERBERGER s.r.o.

Strategie a obchod čd telematika

Spolupracovali jsme v oblasti strategie, zvyšování výkonu obchodu, vedení a řízení lidí nebo ekonomice (zapojení externích finančních prostředků z rozpočtu EU do dalšího rozvoje společnosti, ekonomický pohled investora). Služby M.C.TRITON jsou pro mě vždy inspirativní a praktické.

Ing. David Wolski

Předseda představenstva, ČD - Telematika a.s.

Rozpracování firemní strategie a rozvoj manažerů​

Ve společnosti M.C.TRITON jsme získali profesionálního partnera, který nám díky svým zkušenostem nabídl pohled na řešené otázky rozvoje lidských zdrojů a firemní strategie z širší perspektivy.

Jan Pihar

Managing Director, DACHSER Czech Republic a.s.

Zvýšení efektivity výroby

Implementace 5S do naší firmy ve spolupráci s M.C.TRITON přinesla významnou úpravu a zefektvinění procesů ve výrobním toku. Díky profesionálnímu přístupu a otevřenosti byly prováděné změny velmi pozitivně přijaty všemi zaměstnanci výroby na všech pozicích. Spolupráci dále rozvíjíme.

Ing. Jan Kadlec

COO, USSPA s.r.o.

Management jako hlavní tahoun implementace nové strategie

Realizovali pro nás rozsáhlý vzdělávací program zaměstnanců, s důrazem na management. Největší hodnotu pro nás měla detailní customizace obsahu školení přesně podle našich potřeb, rychlá reakce na naše potřeby. M.C.TRITON se stal součástí vrcholového vedení, spolutvůrcem našeho rozvoje. 

Jaroslav Řasa

Majitel, ABRA Software a.s.

Nové personální nástroje a procesy na Městském úřadu Příbram

Konzultanti M.C.TRITON u nás na úřadu v roce 2018 zaváděli systém adaptace, kompetenční model a nový systém hodnocení. Musím přiznat, že výsledek předčil moje očekávání, protože konzultanti odpracovali většinu práce u nás na úřadu formou workshopů a individuálních sezení se mnou a mými kolegy. Všechny nové nástroje tak plně odpovídaly našim potřebám a možnostech, nešlo o žádná šablonovitá řešení. Navíc jsme díky tomu byli po celou dobu projektu do realizace vtaženi, což vedlo k tomu, že jsme si nové nástroje i dobře prakticky osvojili. Nově zavedené nástroje se nám na úřadu osvědčily, již jsme je pilotně odzkoušeli a v práci s nimi budeme dále pokračovat a rozvíjet je.

Ing. Jaroslava Poláková

Tajemnice, Městský úřad Příbram

Zlepšeme fungování městského úřadu

Díky spolupráci se společností M.C.TRITON jsme odhalili, kde nás na úřadě „tlačí bota“ v oblasti řízení, strategie, vize, rozvoje a řízení lidí, komunikace, agend a procesů, a společnými silami se nám podařilo navrhnout konkrétní a praktické postupy a opatření, jak smysluplně rozvíjet a řídit fungování městského úřadu. Oceňuji, že nešlo o „práci od stolu“, ale vzájemnou spolupráci, jak s vedením úřadu a samosprávy, tak se zaměstnanci úřadu i občany města. Ze strany Lukáše Jakubce a Kamila Papeže šlo vždy o profesionální a vstřícný přístup, který plně respektoval naše potřeby a specifické podmínky. Naše spolupráce byla založena na vzájemné důvěře, vstřícnosti a respektu. V každé fázi projektu jsme měli pocit, že jsme v dobrých rukou.

Tomáš Hobl

tajemník úřadu, město Kutná hora

Digitalizace procesu plánování výroby

Revize a digitalizace plánů výrobních procesů, v provozech s rozdílným portfoliem výrobků. Motivace lidí ke změně a k další práci. Otevřít se jiným přístupům a pohledům při zachování atmosféry “motivovaného týmu” a něco se přiučit. To vše bylo cílem projektu Digitalizace a standardizace procesů plánování výroby.


Po sérii workshopů a individuálních sezení nám konzultanti M.C.TRITON doporučili řešení takzvaně „na míru“ a následně se podíleli na jeho implementaci. Díky jejich skvělé kombinaci profesionality, osobního přístupu a zkušenosti z praxe výběr SW a implementace zvoleného řešení proběhli úspěšně a téměř „bezbolestně“.


Digitalizace procesu plánování výroby umožňuje naši společnosti mít robustnější základ pro růst i rozvoj v rámci skupiny Wienerberger.

Jan Šilhavý

Generální ředitel Wienerberger eurostroj, spol. s r.o.