4 možné přístupy jak z aktuální situace vyjít jako vítěz

Přehrát video

DITA
Digitální transformace agilně

RASTR
Rychlý a strategický restart

KRYSAŘ
Krizová strategie a řízení

FIFINA
Finance firemních nadějí

DITA
Digitální transformace agilně

RASTR
Rychlý a strategický restart

KRYSAŘ
Krizová strategie a řízení

FIFINA
Finance firemních nadějí

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Dlouhodobé řízení firem

Financování investic a alternativní investiční fondy

Obchod a marketing

Smart city

Efektivní výroba

Strategické řízení firem

Projektové řízení

Řízení a rozvoj úřadů

Personalistika a rozvoj lidí

Procesy a efektivnost řízení firem

Zásoby a logistika

Řízení a rozvoj samospráv

Hodnota firmy a oceňování firem

Interim management

Hledáme lidi pro naše klienty

Financování projektů a procesů ve veřejné správě

Řešení na míru

Kdybyste byli na mém místě, co byste udělali?

 • Jsme dlouhodobým partnerem pro rozvoj firmy nebo úřadu. Vždy hledáme cesty jak firmě / úřadu pomoci naplnit jejich cíle/ vizi.
 • Propojujeme firmy s úřady, nebo firmy mezi sebou
 • Zpracováváme studie proveditelnosti nebo business plány
 • Pomáháme se zdroji financování dalšího rozvoje firmy/ úřadu

Soukromý sektor

Dlouhodobé řízení firem

Financování investic a alternativní investiční fondy

Obchod a marketing

Efektivní výroba

Strategické řízení firem a úřadů

Projektové řízení

Personalistika a rozvoj lidí

Procesy a efektivnost řízení firem a úřadů

Zásoby a logistika

Hodnota firmy a oceňování firem

Interim management

Hledáme lidi pro naše klienty

Veřejný sektor

Smart city

Řízení a rozvoj úřadů

Řízení a rozvoj samospráv

Financování projektů a procesů ve veřejné správě

Řešení na míru

Kdybyste byli na mém místě, co byste udělali?

 • Jsme dlouhodobým partnerem pro rozvoj firmy nebo úřadu. Vždy hledáme cesty jak firmě / úřadu pomoci naplnit jejich cíle/ vizi.
 • Propojujeme firmy s úřady, nebo firmy mezi sebou
 • Zpracováváme studie proveditelnosti nebo business plány
 • Pomáháme se zdroji financování dalšího rozvoje firmy/ úřadu

Digitální transformace agilně

Jak nejefektivněji nasadit digitální nástroje v naší společnosti? (rychlost vs. znalosti, s čím začít a proč)

Jaké jsou naše businessové konstanty v turbulentní době? (dnes vs. za 5 let)

Jaký má finanční potenciál digitální transformace v naší společnosti? (o kolik můžeme zvednout zisk nebo obrat..)

Náš přístup:

 • Manažerský nadhled = Podívat se na firmu z nadhledu, udělat si rámcovou představu.
 • Správný focus = Začít postupně, ale tam, kde to bude mít na vaší firmu nejlepší byznysový dopad.

Digitální transformace agilně

Jak nejefektivněji nasadit digitální nástroje v naší společnosti? (rychlost vs. znalosti, s čím začít a proč)

Jaké jsou naše businessové konstanty v turbulentní době? (dnes vs. za 5 let)

Jaký má finanční potenciál digitální transformace v naší společnosti? (o kolik můžeme zvednout zisk nebo obrat..)

Přehrát video

Naše přidaná hodnota:

 • Systematický, agilní přístup, díky kterému udržíte to správné tempo a priority.
 • Jasný a srozumitelný výpočet dopadu /business plán.
 • Zapojení zaměstnanců napříč společností. Pracujeme tak, aby klíčoví zaměstnanci rozuměli tomu, proč se to dělá a co to pro ně znamená.
 • Jsme partnerem pro manažerská rozhodnutí = pomůžeme vám s tím, aby se nové nástroje přizpůsobily vám a ne abyste se museli přizpůsobit vy jim. Připravíme vám dobré zadání a budeme vaším prostředníkem v spolupráci s poskytovateli digitálních nástrojů.

Rychlý a strategický restart

Jak dostat firmu z obtíží? (snížená poptávka, jiná skladba produktů, celý model podnikání)

Jak zajistit, aby firmu v budoucnu podobné situace neochromily?

Přehrát video

Naše přidaná hodnota:

 • Schopnost podívat se na firmu ze všech úhlů pohledu (obchod, finance, lidi, výroba, logistika..)  a SITUACI REÁLNĚ ŘEŠIT.
 • Rozšíření manažerské kapacity (schopnost firmy kombinovat operativní a strategické řízení)

Rychlý a strategický restart

Jak dostat firmu z obtíží? (snížená poptávka, jiná skladba produktů, celý model podnikání)

Jak zajistit, aby firmu v budoucnu podobné situace neochromily?

Náš přístup:

 • Rychlost
  • Rychle Identifikovat budoucí přidanou hodnotu pro klienty. Za co budou ochotni zaplatit. Co zajímavého můžeme nabídnout, co můžeme rozvinout. Nebát se ostatní opustit.
 • Atraktivita
  • Vytvořit atraktivní prostředí pro klíčové lidi (stávající a nové). Soustředit se na rozhodující kompetence v budoucnosti – vidět business, dodat hodnotu, vnímat lidi, spolupracovat.
 • Strategie
  • Vytvořit obchodní model, který má šanci přežít – štíhlá organizační struktura + obchodní model a produktová skladba, kde je odpovídající prostor pro marže. Práce se správnými daty!
 • Technologie
  • Hledat další technologické inovace v kontextu s obsluhou klienta či výroby výrobku.
 • R…
  • utajená ale zásadní ingredience, kterou sdělíme jen osobně

Krizová strategie a řízení pro firmy

Jak správně komunikovat v krizových situacích?

Jak efektivně fungovat v podobných situacích jako nastala díky epidemii Covid-19?

Jak snížit stres a obavy zaměstnanců  v podobných situacích, jak řešit takové situace efektivně,
bez zmatků?

Náš přístup:

 • Realizace plánu obnovy fungování firmy v praxi = Ukážeme na řešení konkrétních situací,
  jak krizově řídit a jak vyvést firmu z krize.
 • Krizový plán, který není jen na papíře = Současně se připraví postupy a nástroje pro řešení obdobné situace v budoucnu. Tj. krizový plán, který když se aktivuje, budou úkoly, procesy a pravomoci naskakovat automaticky = lidé budou vědět, co mají dělat.

Krizová strategie a řízení pro firmy

Jak správně komunikovat v krizových situacích?

Jak efektivně fungovat v podobných situacích jako nastala díky epidemii Covid-19?

Jak snížit stres a obavy zaměstnanců  v podobných situacích, jak řešit takové situace efektivně, 
bez zmatků?

Přehrát video

Naše přidaná hodnota:

 • Máme know how ověřené praxí.
 • Máme manažerské zkušenosti s krizovým řízením firem.
 • Kombinujeme poradenství a rozvoj zaměstnanců.

Krizová strategie a řízení pro úřady

Jak efektivně fungovat v podobných situacích jako nastala díky epidemii Covid?

Jak snížit stres a obavy zaměstnanců úřadů v podobných situacích?

Přehrát video

Naše přidaná hodnota:

 • Rozumíme dobře procesům na úřadech veřejné správy
 • Máme zkušenosti s krizovým řízením firem
 • Kombinujeme poradenství a rozvoj zaměstnanců

Krizová strategie a řízení pro úřady

Jak efektivně fungovat v podobných situacích jako nastala díky epidemii Covid?

Jak snížit stres a obavy zaměstnanců úřadů v podobných situacích?

Náš přístup:

 • Plán krizového řízení, který není jen na papíře = Příprava a zavedení řídících a provozních postupů a nástrojů pro zvládnutí obdobné situace v budoucnu.
 • Implementace do úřadu = Po aktivaci plánu krizového řízení samosprávy budou všechny klíčové procesy, postupy a nástroje automaticky zahájeny, řízeny a vyhodnocován
 • Komunikace = Nejdůležitější součást krizového řízení; zavedeme pravidla a nástroje pro komunikaci „uvnitř samosprávy“ i směrem „ven“ (k veřejnosti, médiím, složkám IZS, apod.)
 • Lidé = Proškolíme Vaše zaměstnance, kteří budou vědět, CO a JAK mají dělat a JAK v konkrétních situacích postupovat.

Finance firemních nadějí

Jak získat zdroje na to, aby firma mohla dále fungovat a dále se rozvíjet?

Jak v současné situaci dál firmu rozvíjet?

Náš přístup:

 • Zdroje mohou být uvnitř firmy, ale i vně

  • Hledání finančních zdrojů nejen uvnitř firmy ale také vně.

 • Kombinace manažerského a poradenského přístupu

  • Přijít s řešením a pomoci jej implementovat do firmy /zrealizovat jej.

 • Technologie a inovativní nástroje

  • Zprostředkování moderních forem financování cash flow nebo růstu firmy.

Finance firemních nadějí

Jak získat zdroje na to, aby firma mohla dále fungovat a dále se rozvíjet?

Jak v současné situaci dál firmu rozvíjet?

Přehrát video

Naše přidaná hodnota:

 • Umíme propojit hledání zdrojů pro financování vašeho provozu nebo růstu s dalšími manažerskými opatřeními a nástroji (umíme najít a zrealizovat cestu jak zvyšovat rentabilitu firmy nebo jiné ekonomické ukazatele).
 • Přinášíme nový pohled na firmu přes hodnotu firmy.
 • Dle potřeby umíme doplnit manažerkou kapacitu v oblastech, kde je to aktuálně.

Dlouhodobé řízení firem

Nemám komu předat řízení firmy, co mám dělat?

Jak mít pod kontrolou rychlý růst firmy?

Existuje řešení, když potřebuji vyměnit část managementu?

 • Převezmeme řízení firmy nebo vybrané části (obchod, výroba, logistika)
 • Zavedeme takový způsob řízení firmy, aby byla dlouhodobě úspěšná
 • Připravujeme firmu na prodej nebo vstup strategického partnera (zvedáme hodnotu firmy před prodejem)
 • Řídíme firmy těsně po prodeji /převzetí novým vlastníkem

Financování investic a alternativní investiční fondy

Jaké příležitosti přináší změna politiky EU od dotací k investování?

Jaké jsou nové možnosti pro efektivní financování velkých investic?

Jak může firma nebo veřejná správa využívat alternativní investiční fondy?

 • Zpracujeme konkrétní studii o možnostech využití alternativních finančních zdrojů pro firmu nebo kraj
 • Navrhneme optimální investiční a finanční model pro realizaci investic
 • Nalezneme konkrétní příležitost a na míru navrhneme podobu investičního fondu, fond založíme a podílíme se na jeho manažerském vedení.

Obchod a marketing firmy

Jak zvýšit prodeje/ marže?

Jak mám získat nové zákazníky?

 • Aktualizujeme obchodní model nebo zavádíme nové obchodní formáty (eshop, franchisa, aliance, KAM)
 • Zefektivňujeme řízení obchodu (role manažera, obchodní reporting, porady…)
 • Rozvíjíme obchodníky zejména v oblasti získání nových klientů a budování vztahů
 • Zvedáme obchodní výsledky firmy (ucelené projekty, kde je zadání zvednout konkrétní ukazatele)

Efektivní výroba

 Jak zkrátíme výrobní časy?

Jak zvedneme kapacitu výroby s tím, co máme k dispozici?

Jak zlepšíme řízení údržby?

 • Zavádíme principy provozní excelence a štíhlé výroby do života firmy (5S, TPM, SMED, KANBAN)
 • Učíme mistry jak vést lidi ve výrobě
 • Zlepšujeme plánování ve výrobě
 • Přinášíme metodiku řízení výkonu
 •  

Strategie a strategické řízení firmy

K čemu mi bude dobrá strategie?

Jak zajistit, aby nebyla strategie jen na papíře nebo v hlavě několika lidí?

 • Realizujeme strategické workshopy s cílem během 2 dní definovat strategické drivery / priority firmy
 • Implementujeme strategie do života firmy
 • Zpracováváme strategické plány rozvoje města nebo kraje

Projektové řízení

Jak řídit efektivně projekty?

Proč řídit portfolio projektů?

Jak ve firmě kombinovat projektové a liniové řízení?

 • Nastavujeme standardy projektového řízení ve firmě dle metodik PMI/PRINCE 2 a IPMA
 • Pomáháme nalézt optimální rovnováhu mezi tradičním a agilním projektovým řízením
 • Zavádíme project management office (PMO) a project portfolio management (PPM)
 • Řídíme náročné projekty jako interim projektoví manažeři (implementace SW nástrojů, převod výroby)

Personalistika a rozvoj lidí

Jak změnit postoje/ chování lidí?

Jak získám a namotivuji do firmy nebo úřadu ty správné lidi?

Jaké HR nástroje mi pomohou?

 • Realizujeme individuální rozvoj TOP manažerů nebo majitelů firem
 • Zavádíme HR procesy (nábor, onboarding, adaptace, hodnocení, odměňování, talent management)
 • Realizujeme rozvojové programy zaměřené na změnu chování a postojů
 • Měníme firemní kulturu
 • Realizujeme headhunting pro vybrané pozice

Procesy a efektivnost řízení firmy

Jsou procesy ve firmě/ na úřadě efektivní, neplýtváme zdroji?

Přes jaké parametry firmu řídit ?

 • Zavádíme procesní řízení – identifikujeme hlavní procesy a činnosti a na základě nich tvoříme/ měníme organizační strukturu
 • Optimalizujeme procesy – snižujeme plýtvání zdroji (kapacitou lidí, financemi, časem) v rámci procesu
 • Zavádíme principy a nástroje operational excellence

Hodnota firmy a její ocenění

 Co zvedne hodnotu firmy?

Máme firmu předat dětem/managementu nebo ji prodat?

 • Oceníme firmu, navrhneme a zrealizujeme opatření, která zvednou hodnotu firmy
 • Ukazujeme majitelům firem jak se na firmu dívat z pohledu investorů (co má pro ně hodnotu a proč)
 • Pomáháme při prodeji nebo převzetí firmy

Zásoby a logistika

Jak zefektivnit pohyb zboží a surovin uvnitř společnosti?

Kolik financí nám vážou zásoby?

 • Umíme nastavit celý SC řetězec od dodavatelů až k zákazníkům a to včetně CD, Hubů a skladů
 • Designujeme  štíhlý a plynulý D2D pohyb zboží a materiálu uvnitř firmy
 • Pomáháme řízeným způsobem snižovat a optimalizovat zásoby s cílem zrychlit jejich obrátkovost a zlepšit CF firmy

Smart City

Která chytrá řešení jsou pro nás vhodná a smysluplná?

Jak vybrat, realizovat a vyhodnotit účinnost chytrých řešení?

Je to spíše o technologiích, nebo o lidech?

 • Nastavíme Koncepci Smart City vždy „na míru“ dané samosprávě, navrhneme způsob zavedení chytrých řešení a vyhodnotíme jejich skutečnou smysluplnost a účinnost.
 • Pomůžeme s řízením celého procesu; budeme stát při Vás v průběhu zavádění chytrých řešení.
 • Postaráme se o komunikaci směrem k veřejnosti.

Řízení a rozvoj samospráv

Na jaké oblasti a opatření je vhodné se zaměřit, jaké silné stránky mohu při rozvoji města, kraje či regionu využít a jak se vypořádat s nedostatky?

Jak na komunikaci a řízení celého procesu strategického plánování?

 • Provedeme Vás celým procesem strategického plánování a pomůžeme Vám i s realizací konkrétních opatření pro rozvoj města, kraje či regionu
 • Vyhodnotíme současnou situaci, úspěchy i neúspěchy, stanovíme ty správné cíle a navrhneme smysluplnou a optimální cestu, jak cílů dosáhnout
 • Pomůžeme Vám s nastavením měřitelných ukazatelů a zajistíme vyhodnocení plnění nastavených cílů

Řízení a rozvoj úřadů

Jak skutečně funguje náš úřad z hlediska efektivity, otevřenosti, spolupráce.

Na co se zaměřit, jaké agendy a oblasti posilovat a rozvíjet a jaké zvolit nástroje?

Jak rozvíjet a motivovat zaměstnance?

 • Objektivně vyhodnotíme úroveň a kvalitu řízení úřadu, procesů i lidí a navrhneme vhodná opatření
 • Navrhneme strategii rozvoje úřadu, včetně konkrétních zásad a opatření
 • Pomůžeme v oblasti řízení lidí, jejich náboru, výběru, adaptace, rozvoje, vzdělávání i hodnocení

Financování projektů a procesů ve veřejné samosprávě

Jakým způsobem zajistím financování běžných, provozních i investičních výdajů?

Z jakých zdrojů mohu finanční prostředky získat, jakým způsobem a které jsou pro mne vhodné?

 • Objektivně posoudíme Vaši financí situaci a vyhodnotíme dopad na Vaše investiční a rozvojové možnosti
 • Navrhneme vhodný způsob financování rozvojových projektů a investic
 • Pomůžeme Vám s výběrem vhodného dotačního titulu a zpracujeme pro Vás žádost o dotaci

Interim management

Co můžeme dělat, když nemůžeme rychle obsadit klíčovou pozici?

Jak odřídit velkou změnu tak, aby to nemělo vliv na výkon firmy?

 • Řídíme projekty jejichž cílem je organizační změna, změna obchodního modelu, spojení několika firem, snižování nákladů nebo krizové řízení
 • Dočasně zastáváme TOP manažerskou pozici po dobu vyhledávání vhodného kandidáta

Hledáme lidi pro naše klienty

Vyhledáváme a vybíráme vhodné kandidáty/kandidátky na manažerské a specializované pozice.

Pracujeme s profesně – osobními hodnotami lidí a firemními hodnotami klientů.

 • „Pomáháme klientovi vyhledat a vybrat kandidáta/ kandidátku s vhodným osobnostním, hodnotovým a profesním potenciálem“.
 • „Pomáháme klientovi sestavit tým s požadovaným výkonem“.
 • Mám manažery a specialisty s vhodným profesně – osobnostním potenciálem
 • Potřebuji rychlou náhradu za manažera na dobu určitou?
 

LIMITED DIRECT SEARCH MANAŽERŮ A SPECIALISTŮ

 • Metoda vyhledávání manažerů a specialistů je synergickou kombinací různých zdrojů vyhledávání kvalitních kandidátů/kandidátek.
 

Tuto službu zajišťuje společnost TRITON Hunters s.r.o.

Máme mnoho spokojených klientů

Staňte se naším dalším partnerem