Last minute přesun výroby z UK s Covid opatřeními v zádech

Schenck Process je globální lídr v oblasti průmyslových vážicích a dávkovacích technologií, v dopravě a třídění sypkých hmot a v technologiích pro filtraci vzduchu.

Potřeba zákazníka

Firma stála před přesunem výrobního závodu z Velké Británie do ČR v rekordním čase. Když jsme spolupráci začali, bylo plánováno otevření závodu za 3 měsíce.

Naším úkolem bylo převzít vedení projektu, zapojit mezinárodní tým, předat potřebné nástroje a zkušenosti v řízení projektů a zrealizovat přesun v požadovaném termínu.

Jak jsme postupovali

Fáze 1:  PODPORA

Inicializace (prosinec 2019)

Zorientování se v situaci, zmobilizování týmu a nastavení jednotlivých směrů, kritických míst (hot point). Tvorba TIP (Tactical Implementation Plan) pro měsíce leden až duben 2020

  • Hot point 1: Revize budoucího layoutu výrobní, montážní a skladovací plochy
  • Hot point 2: Revize požadavků u UK a definice listu priorit  
  • Hot point 3: Personální obsazení, potřebné znalosti a plán pro období Q.I + Q.II 

 

Fáze 2: OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

Operativní podpora (leden a únor 2020)

Operativní řízení aktivit , rozdělování odpovědností, KPIs, termínů. Denní stand up meetingy s členy projektového týmu, operativní koučování členů týmu.

  • Využití WAR-ROOM konceptu on-line propojeného přes smart-phony na globální projektové týmy, využití standardů SQDCM, krátkodobých a dlouhodobých akčních plánů, vizualizace TIP
  • Nastavení základů Operational excellence, výběr leadera a trénink principů OPEX
  • Organizace přesunu výroby a zásob v souladu s termínem Brexitu (leden 2020) 
  • Podpora lokálního týmu při řešení jednotlivých úkolů souvisejících s přesunem materiálu, nastavením systémů a SW, přesunu jednotlivých celků.

Fáze 3: STABILIZACE CHODU ZÁVODU

Předání a stabilizace týmu (Březen – duben 2020)

  • Rozjezd provozu v nové lokalitě včetně návrhu fungování v krizovém období Covid opatření
  • přesun WAR ROOM do nových prostor, vytvoření výrobního kalendáře, znalostní matice, nastavení visualního managementu objednávek, quality managementu, standardů práce, podpora při náboru (obsazení klíčových pozic).

NADSTAVBA: Dočasné zastávání pozice ředitele závodu v období  květen až červenec 2020.

 V průběhu projektu odešel kandidát na ředitele závodu. Operativně jsme převzali řízení závodu  na dobu než byl nalezen nový manažer. Měli jsme tak možnost prověřit v praxi efektivitu celého projektu. Současně jsme umožnili, aby firma bez problémů zvládla covid krizi.  

Přínosy pro firmu

Zvládnutí přesunu výrob v potřebném termínu.
(jen skluz o týden by díky Covid opatřením znamenal velký ekonomický dopad).

Překonání Covid období

Rozvinutý tým v oblasti Operational Excellenece.

Posílení reputace českého managementu v zahraničí.

 Garant realizace: Jaromír Sadloň