Naší vizí je podnikatelská skupina…

…nejen holding firem, ale i svět osobností sdílených zájmů a hodnot. 

M.C.TRITON přímo působí na českém a slovenském trhu, projektově pak ve většině zemí Evropy. Svým obratem, počtem spolupracovníků, šíří a kvalitou poskytovaných služeb, intenzitou vývoje vlastního know-how a etice poradenských služeb patří mezi dlouhodobě uznávané lídry lokálního trhu.

Těžištěm je společnost M.C.TRITON, která poskytuje tři typy služeb:

  • Poradenství pro realizaci významných změn. 
  • Řízení firem. 
  • Nákup a prodej firem.

Filosofie fungování M.C.TRITON je postavena na vysoké přidané hodnotě pro klienty s důrazem na implementaci do praxe.

Druhým subjektem ve skupině je T.Funds. Fond pro své investory nakupuje do portfolia firmy, aby pak ve spolupráci s M.C.TRITON výrazně zvýšil jejich tržní hodnotu. Investiční politika Fondu stojí na třech principech.

  • Nakupujeme jen firmy z oborů, kterým rozumíme.
  • Nakupujeme jen firmy s potenciálem, k jehož využití vede zlepšení způsobu, kterým je firma řízena.
  • Zlepšení způsobu řízení firem svěřujeme osvědčeným odborníkům M.C.TRITON.
 

Třetím komponentem skupiny jsou majetkové účasti. Zakládáme společné firmy. Podílem na firmě kapitalizujme efekt toho, jak firmu pro klienta řídíme. Sami do firem investujeme. 

Přístup k majetkovým účastem otvíráme i svým kolegům a obchodním partnerům, s kterými se potkáváme v podnikatelských zájmech i hodnotách. 

Příkladem podnikatelského přístupu může být diverzifikační strategie spoluvlastníků. Do portfolia jejich aktivit patřily v letech 1998 -2007 investice do developerských projektů. Jejich objem pod značkou T.Geo  se přiblížil jedné miliardě českých korun.

Aktuální struktura celé skupiny TRITON prezentované TRITON Holding, SE:

  • M.C.TRITON, spol. s r.o. 
  • M.C.TRITON Slovakia, spol. s r.o., 
  • TRITON Hunters,  spol. s r.o. 
  • T.Funds, spol. s r.o.