Řízení výkonu ve vývoji

Optimalizace řízení vývoje společnosti ZENTIVA

Farmaceutická společnost Zentiva je významným hráčem na poli generických léčiv. Společnost má vedoucí postavení na českém trhu a výrazné postavení v Polsku, Rusku, Rumunsku či Turecku.

Posláním společnosti je rozšiřovat kvalitní léčbu zejména v oblasti primární péče. Produktová řada obsahuje více než 400 produktů v 800 lékových formách a pokrývá širokou škálu terapeutických oblastí. Produkty skupiny Zentiva jsou určeny pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních onemocnění. V oblasti doplňků stravy se jedná zejména o vitamínové přípravky.

Potřeba zákazníka

Společnost si přála zavést v divizi Vývoje generických léčiv principy Operations Excellence s cílem zlepšit efektivitu procesu vývoje a řízení dostupných laboratorních a odborných kapacit. Situace, kdy se řada přípravků vyvíjí od fáze aktivní léčivé substance až do uvedení na trh na časové ose téměř deseti let, vyžaduje nejenom značné znalosti v oblasti projektového řízení, ale též dovednost rychle reagovat na měnící se podmínky po celé období práce na projektu. Z těchto důvodů si přála zavést nástroje pro řízení, které by jim umožňovaly identifikovat potenciální problémy a zároveň na ně rychle reagovat.

Jak jsme postupovali

Na základě námi provedené analýzy jsme identifikovali diskontinuitu v oblasti monitorování výkonu, harmonizace zvolené strategie a plnění dílčích cílů v požadovaném termínu. Vzhledem k tomu, že vývoj léčivých substancí je sám o sobě velmi komplexní proces, navrhli jsme model a nástroje řízení, který by umožnil:

  1. Vytvoření dílčí strategie pro naplnění střednědobých cílů a stanovení aktivit vedoucích k jejich naplnění – Zvolili jsme osvědčený nástroj Hoshin Kanri, který pomocí jednoduché matice umožňuje propojit na jedné stránce strategické průlomové cíle, roční cíle, aktivity a konkrétní akce spolu s odpovědnými pracovníky a s ukazateli výkonu, které nám pomáhají měřit a vyhodnocovat úspěšnost v plnění zvolené strategie. Společně s týmem jsme stanovili strategii pro rok aktuální obchodní rok, nastavil systém sledování cílů a personifikovali odpovědnost za jejich plnění.
  2. Vytvoření modelu reakce na změny ve vývoji generických léčiv prostřednictvím vytvořeného nástroje 12x12x12 – kombinace 3 časových dimenzí (12 let, 12 měsíců a  12 rolujících se týdnů) nám umožnila zúžit časové období pro reakci na měnící se podmínky na kadenci 1 týdne, což zvýšilo značně reakční rychlost a zároveň zlepšilo efektivitu navrhovaných opatřen. Proces řízení jednotlivých projektů se tak dostal pod mnohem lepší kontrolu. Vytvořili jsme jednoduchý nástroj pro plánování a řízení laboratorních kapacit, které jsou úzkým místem v procesu vývoje léčivé substance.
  3. Re-design modelu reportování a vytvoření strukturované Obeya room ( War room) – Použili jsme nástroj, který se obvykle používá v odděleních technického vývoje automobilek, inspirovaný principy TPS (Toyota Production Systém). Design Obeya Room smysluplně integruje strategické, taktické a operativní prvky řízení projektů a plnění cílů s efektem iniciovat reakci, postupovat dle principů Operation Excellence a stimulovat kontinuální zlepšování a angažovanost účastníků

Přínosy pro firmu

  • Implementace nástroje pro iniciaci reakce na změny
  • Tvorba nástroje pro naplnění strategie
  • Vizualizace stavu dostupných kapacita a zlepšení jejich plánování v čase
  • Celistvý pohled na realizované projekty v reálném čase