Řízení výkonu ve vývoji

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Optimalizace řízení vývoje společnosti ZENTIVA

Farmaceutická společnost Zentiva je významným hráčem na poli generických léčiv. Společnost má vedoucí postavení na českém trhu a výrazné postavení v Polsku, Rusku, Rumunsku či Turecku.

Posláním společnosti je rozšiřovat kvalitní léčbu zejména v oblasti primární péče. Produktová řada obsahuje více než 400 produktů v 800 lékových formách a pokrývá širokou škálu terapeutických oblastí. Produkty skupiny Zentiva jsou určeny pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních onemocnění. V oblasti doplňků stravy se jedná zejména o vitamínové přípravky.

Potřeba zákazníka

Společnost si přála zavést v divizi Vývoje generických léčiv principy Operations Excellence s cílem zlepšit efektivitu procesu vývoje a řízení dostupných laboratorních a odborných kapacit. Situace, kdy se řada přípravků vyvíjí od fáze aktivní léčivé substance až do uvedení na trh na časové ose téměř deseti let, vyžaduje nejenom značné znalosti v oblasti projektového řízení, ale též dovednost rychle reagovat na měnící se podmínky po celé období práce na projektu. Z těchto důvodů si přála zavést nástroje pro řízení, které by jim umožňovaly identifikovat potenciální problémy a zároveň na ně rychle reagovat.

Jak jsme postupovali

Na základě námi provedené analýzy jsme identifikovali diskontinuitu v oblasti monitorování výkonu, harmonizace zvolené strategie a plnění dílčích cílů v požadovaném termínu. Vzhledem k tomu, že vývoj léčivých substancí je sám o sobě velmi komplexní proces, navrhli jsme model a nástroje řízení, který by umožnil:

  1. Vytvoření dílčí strategie pro naplnění střednědobých cílů a stanovení aktivit vedoucích k jejich naplnění – Zvolili jsme osvědčený nástroj Hoshin Kanri, který pomocí jednoduché matice umožňuje propojit na jedné stránce strategické průlomové cíle, roční cíle, aktivity a konkrétní akce spolu s odpovědnými pracovníky a s ukazateli výkonu, které nám pomáhají měřit a vyhodnocovat úspěšnost v plnění zvolené strategie. Společně s týmem jsme stanovili strategii pro rok aktuální obchodní rok, nastavil systém sledování cílů a personifikovali odpovědnost za jejich plnění.
  2. Vytvoření modelu reakce na změny ve vývoji generických léčiv prostřednictvím vytvořeného nástroje 12x12x12 – kombinace 3 časových dimenzí (12 let, 12 měsíců a  12 rolujících se týdnů) nám umožnila zúžit časové období pro reakci na měnící se podmínky na kadenci 1 týdne, což zvýšilo značně reakční rychlost a zároveň zlepšilo efektivitu navrhovaných opatřen. Proces řízení jednotlivých projektů se tak dostal pod mnohem lepší kontrolu. Vytvořili jsme jednoduchý nástroj pro plánování a řízení laboratorních kapacit, které jsou úzkým místem v procesu vývoje léčivé substance.
  3. Re-design modelu reportování a vytvoření strukturované Obeya room ( War room) – Použili jsme nástroj, který se obvykle používá v odděleních technického vývoje automobilek, inspirovaný principy TPS (Toyota Production Systém). Design Obeya Room smysluplně integruje strategické, taktické a operativní prvky řízení projektů a plnění cílů s efektem iniciovat reakci, postupovat dle principů Operation Excellence a stimulovat kontinuální zlepšování a angažovanost účastníků

Přínosy pro firmu

  • Implementace nástroje pro iniciaci reakce na změny
  • Tvorba nástroje pro naplnění strategie
  • Vizualizace stavu dostupných kapacita a zlepšení jejich plánování v čase
  • Celistvý pohled na realizované projekty v reálném čase