Zvýšení výrobní kapacity společnosti GATEMA

Zvyšování výrobní kapacity, plánování výroby a snížení zmetkovitosti

Společnost Gatema je českým leadrem v oblasti informačních technologií a výroby desek plošných spojů. Od svého založení v roce 1992 se z malé rodinné firmy postupně vypracovala na akciovou společnost tvořenou čtyřmi samostatnými divizemi – 1. Výroba plošných spojů, 2. Informační a komunikační technologie, 3. Projektové a  ekonomické poradenství a 4. nejmladší divize „Apollo“ zabývající se vývojem a  výrobou audiovizuálních systémů s využitím internetových technologií. Gatema je společnost, která je invenční, čestná, váží si svých zaměstnanců i klientů a angažuje se v mnoha aspektech života svých zaměstnanců (školka Gatemáček) i celého regionu (podporuje řadu projektů sportovních, kulturních či sociálních).

Potřeba zákazníka

Společnost Gatema si přála zavést opatření do řízení a provozu, která by zlepšila plánování výroby plošných spojů. Gatema je hrdá na to, že je schopna 99% veškerých zakázek dodat v domluveném termínu, nicméně cítila potřebu, vzhledem k rostoucí poptávce, zefektivnit systém plánování, snížit přesčasovost a  zmetkovitost. Důležitou oblastí, na kterou se chtěl klient zaměřit, byl management. Ten se měl posunout ve svých manažerských dovednostech, tak aby dokázal co nejlépe reagovat na zvyšující se poptávku a nároky společnosti, která stále roste.

Jak jsme postupovali

Na základě námi provedené analýzy jsme identifikovali oblasti kam přesně zacílit podporu a zároveň jsme vybrali nejvhodnější metody její aplikace. S klientem jsme se dohodli na rozdělení zakázky do třech rozvojových oblastí:

  1. Vytvoření volné kapacity ve výrobě tištěných spojů – cílem bylo nalezení volné kapacity pro zvýšení počtu zakázek a pro náročnější zakázky. Výstupem byla mapa budoucího stavu, akční plán pro odstranění plýtvání z procesu a  nastavení parametrů štíhlé výroby, nástroje pro řízení kapacity toku, nástroje řízení priorit v procesu výroby, cíle pro obchodní oddělení vedoucí k naplnění volné kapacity výroby
  2. Nastavení procesu plánování výroby – cílem bylo získat větší kontrolu nad celým procesem plánování výroby. Výstupem byla Heijunka – plánovací tabule, vizualizace stavu kapacit, standard procesu plánování, eskalační plány pro zvláštní situace
  3. Snížení zmetkovitosti v procesu výroby – cílem bylo určit příčiny a snížit zmetkovitost. Výstupem byla 10-ti kroková analýza, vizualizace denního sledování stability procesu, standardy práce, eskalační a reakční plány.

Přínosy pro firmu

  • Zkrácení doby realizace zakázky ve výrobě
  • Nové nástroje pro analýzu kořenových příčin a snižování zmetkovitosti
  • Design nástroje pro plánování výroby
  • Rozvoj firemní kultury – Týmová spolupráce nad vybranými tématy