Snížit náklady na logistiku a současně zvednout spokojenost zákazníků? Jde to?

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. působí v České republice od roku 1992 a patří do skupiny Wienerberger AG, která představuje největšího světového výrobce cihel. Po převzetí společnosti Tondach v roce 2015 se společnost stala největším výrobcem keramických střešních krytin v České republice a současně celá skupina je leaderem střešních krytin v Evropě.

Potřeba zákazníka

Pro zákazníka je otázka logistiky zásadní – spokojenost klienta je úzce spojená s rychlostí a spolehlivostí dodávky zakoupeného stavebního materiálu. A je to zároveň významná součást provozních nákladů.

Zadání od zákazníka

Navrhněte robustní a spolehlivé řešení systému logistiky, které bude zaručovat plné uspokojení potřeb zákazníků jak z hlediska požadovaných dodacích termínů, tak i zajištění maximální spolehlivosti dopravy a včasné dostupnosti potřebných dopravních kapacit i době nejvyšší sezony. Definujte úzká místa současného systému logistiky a navrhněte řešení. Předpokladem řešení je spolehlivost, stabilita snížení rizik. Řešení nesmí mít negativní vliv na náklady, předpokladem je naopak úspora nákladů …

Jak jsme postupovali

Při realizaci byly použity tři roviny pohledu:

 • Data – pro zhodnocení stávající situace a budoucích možností byla použita historická statistická data procesu distribuce:
 • Terén – návštěva klíčových závodů
 • Individuální rozhovory – pohovory na centrále a v navštívených střediscích
  • pohovory s dispečery dopravy
  • pohovory s pracovníky odpovědnými za logistiku

Navržená a realizovaná řešení:

 • Získání kontroly nad procesem logistiky: vytvoření pozice Manažera logistiky organizačně nezávislého na obchodním oddělení, nastavení kontrolních mechanismů (KPI)
 • Akvizice stabilních a spolehlivých partnerů v dopravě: realizace výběrového řízení na dopravu s cílem vybrat omezený počet silných partnerů – bylo přes 20 partnerů, dnes jsou 4 partneři

Výsledky:

 • Lepší ovladatelnost a kontrola nad celým procesem
 • Zajištění kapacit v rámci nastavení nové spolupráce s dopravci
 • Dosažení cenové stability v rámci nastavení nové spolupráce s dopravci
 • Přesun operativního řízení dopravy z centrály na expedice závodů – závod si reguluje nájezdy aut dle svých kapacitních možností
 • 2% úspora nákladů na dopravu
 • Získání kontroly nad logistikou
 • Lepší kontrola nad dopravci
 • Zvýšení spolehlivosti dopravců pomocí nastavených KPI
 • Rovnoměrnější vytížení kapacity expedice na závodech
 • Omezení čekací doby aut na nakládce
 • Omezení přesčasů na expedici