Zlaté pravidlo akvizice: Důvěřuj, ale prověřuj!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Společnost MVV Energie CZ je dynamicky se rozvíjejí energetická skupina působící především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie. Své služby poskytuje obyvatelům, průmyslovým podnikům a municipální sféře v patnácti městech České republiky.

Jednou z cest rozvoje společnosti MVV Energie CZ je akvizice zajímavých menších společností. Při akvizici startUp společností se hodnota odvíjí více od budoucího potenciálu než aktuálního stavu.
Firma nás tedy požádala o Independent Business Review (IBR), kde naším úkolem bylo:

  • Posouzení finančního zdraví a stavu finančního řízení firmy
  • Celkový pohled na firmu její potenciál ve vztahu na plánovanou akvizici – řízení firmy, procesy, obchodní potenciál, struktura zákazníků, struktura dodavatelů
  • Celkový pohled na potenciál z hlediska lidských zdrojů
  • Riziková místa akvizice (key deal issues)
  • Doporučení vhodné transakční struktury, doporučení dalších kroků před realizací akvizice

Jak to celé dopadlo:

Dali jsme managementu nezaujatý a pohled na konkurenční výhodu, řízení firmy, potenciál lidí ve firmě, finanční výsledky a obchodní potenciál. Vše v koncextu budoucího záměru a rozměru investice (kombinace manažerského a investorského pohledu)

V obou případech jsme přinesli také jiný úhel pohledu na plánovanou investici z pohledu rizik realizace business plánu (reálnost z hlediska kapacity lidských zdrojů a fungování byznysu)