Uhlíkově neutrální výroba do roku 2030

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl je naším dlouholetým zákazníkem. Proto jsme byli moc rádi, když jsme mohli být také u aktivit, kde se plánovala její budoucnost.

Stejně jako jiné společnosti patřící mezi lídry ve svém obou, celá skupina Wienerberger reaguje na aktuální trendy a v souladu s nimi se rozhodla připravit strategii pro oblast výroby. Nedílnou součástí byla potřeba reagovat na cíle udržitelnosti, definované v rámci celé skupiny Wienergerger. Naším zadáním bylo aktivně zapojit do návrhu strategických priorit jednotlivé závody a podpořit motivaci zavádět jednotlivá opatření do praxe.

Jak jsme postupovali

Prvním krokem byla série workshopů „ÚVOD DO STRATEGIE“. Jednalo se o workshopy s vybranými talenty, experty a názorovými vůdčími osobnostmi napříč organizací. Společně se zástupci vedení firmy jsme představili záměry společnosti. Byl to důležitý krok k otevření širší diskuse a pochopení kontextu cílů udržitelnosti. Z diskuse jsme získali náměty a postřehy od zaměstnanců, které byly vstupem pro návrh strategických opcí/strategických priorit.

Na základě poznatků z workshopů jsme navrhli STRATEGICKÉ OPCE pro 2021-23 včetně hrubého propočtu jejich dopadu do celkové strategie a do výkonu ve výrobě.

Následovala tvorba PROJEKTOVÉHO PLÁNU, tj. detailního plánu realizace jednotlivých strategických projektů včetně nominace ambasadorů. Zde jsme využili naše odborné zkušenosti z řízení štíhlé výroby, TPM a také znalost fungování jednotlivých závodů. Cílem bylo rozpadnout strategické priority tak, aby bylo možné zrealizovat KALKULACE vlivu strategických karet do firemní EBITDA. Vedení firmy tak má jasný přehled o tom jaký přínos bude mít realizace opatření navržených v projektu.

Ve výsledku měl každý projekt má svůj projektový plán vyjádřený v kapacitách klíčových pracovníků, navázaný na konkrétní termíny a osoby, tj. vlastní standardizovanou projektovou listinu.

Pomocí metodiky HOSHIN KANRI jsme ukázali vedení firmy a jednotlivých závodů, jak jsou jednotlivé projekty provázány na strategii a ukazatele výkonu.

E = Q x A (výsledný efekt = kvalita řešení x míra akceptace), proto nezbytnou součástí je následná KOMUNIKACE do firmy. Formu volíme tak, aby zaměstnanci měli prostor se vyjádřit, zeptat se, vidět, jak firma pracovala s jejich náměty z úvodních workshopů. Také v tomto případě se využila kombinace několika forem (Project poster, WeComm – interní časopis, MS Teams).

Výsledek a přidaná hodnota

Firma má definovány jasné plány a milníky, které je povedou k naplnění cílů udržitelnosti. Vidí jaký dopad na EBITDA bude mít realizace jednotlivých milníků. Projednání projektů na centrále ve Vídni tak bylo velmi konstruktivní. Důležitý byl také náš nezaujatý pohled při návrhu opatření

Silnou pozitivní odezvu jsme zaznamenali na závodech. Ocenili, že je někdo nezaujatý vyslechl a dostali prostor propojit si téma uhlíková neutralita s aktivitami a změnami, o kterých se často hodně diskutovalo i před tím, ale teď jim to najednou dávalo smysl, když viděli jaký to může mít dopad.

Spolupracujeme dále na realizaci jednotlivých opatření, abychom podpořili zavádění změn do života firmy.

Garantem projektu byl Jaromír Sadloň