Když 1 + 1 = 3. Vybrat ten správný SW! Plus nastavit nový formát řízení a plánování výroby

Společnost Wienerberger eurostroj, spol. s r.o. funguje jako konstrukční, projekční, výrobní a montážní a servisní složka v oblasti strojního vybavení cihelen s působností ve všech evropských cihlářských závodech skupiny Wienerberger.

Situace a potřeba zákazníka

M.C.TRITON společnosti Winerberger Eurostroj dlouhodobě asistuje při zvyšování schopnosti efektivně řídit směřování firmy k naplnění jejích cílů, konkrétně v podobě provádění Strategických karet vytěžení obchodního potenciálu a digitalizace, které v rámci této spolupráce byly definovány.

Jednou z identifikovaných oblastí byla revize a přebudování systému pro kapacitní plánování výroby, s dílčími cíli v podobě snížení manuálních úkonů, zlepšení přesnosti/aktuálnosti dat v procesu plánování a řízení výroby a jejich dostupnosti. Bylo tedy rozhodnuto vybrat odpovídající softwarové řešení, které bude tvořit páteř a základ pro zamýšlenou změnu ve firmě.

Zástupci Winerberger Eurostroj se následně vyjádřili, že jejich očekávání od M.C.TRITON spočívá v provedení průzkumu trhu a představení 3-4 obdobných alternativ pro porovnání přínosu pro proces transparentního plánování výroby, formy výstupu, uživatelského prostředí, funkcí, ceny apod. Klient též očekával asistenci s výběrem nejlepšího řešení a navazující návrh procesu a harmonogramu implementace, nota bene asistenci s implementací samotnou.

Zvolený postup a kritéria pro výběr

Prvním krokem spolupráce byl workshop pro klíčové představitele Winerberger Eurostroj s cílem formulovat konsolidovaná očekávání a parametry pro výběr SW řešení. Pro jejich strukturování jsme použili kombinaci několika osvědčených technik, jako například. Definice „MOSCOW“ či akceptačních faktorů pro dotčené úseky v provozech klienta. Tyto se posléze staly základem pro strukturu hodnotící SCORECARD pro představení vhodných alternativ.

Do výběru jsme zařadili a postupně oslovili 26 dodavatelů, jejichž reakce a nabídky jsme posoudili a ohodnotili v oblastech:

  • Core funkčnosti a cena
  • Servis a SLA
  • Referenční aplikace u zákazníků
  • Doplňkové funkcionality

Po detailním prozkoumání nabídek a osobní interakci s dodavateli jsme připravili shortlist 5 vybraných firem a ty jsme požádali o zprostředkování návštěv u jejich referenčních zákazníků s cílem detailního seznámení s využitím jejich řešení ve výrobní praxi. Návštěv jsme absolvovali 11. Završením výběrového procesu byla prezentace vybraných firem a jejich řešení vybraným zástupcům klienta.

Výsledkem celého procesu pak bylo doporučení M.C.TRION vybraného SW řešení a dodavatelské firmy, respektive také druhé alternativy, podmíněné dalšími doplňujícími podmínkami souvisejícími s možným vývojem, a tedy změnou vstupních kritérií, na straně klienta. Součástí doporučení pak též byl návrh struktury a postupu pro úspěšnou implementaci nejen nového SW řešení, ale s ním spojeného nového formátu řízení a plánování výroby.

Asistence s implementací

Vedení Winerberger Eurostroj se pro implementaci rozhodlo využít pomoci M.C.TRITON s návrhem, vytvořením a aktualizací pracovních postupů v průběhu implementace plánovacího nástroje. V té souvislosti jsme též asistovali s nezbytnými úpravami, ověřením a strukturou kmenových dat tak, aby bylo možné je vložit do nového plánovacího nástroje, otestovat je a případně opravit dle potřeby.

Výsledek a přidaná hodnota

Klientem vybrané řešení je dnes úspěšně implementováno a slouží jako základní deska v probíhajícím rozvoji firmy a posilování jejího významu v rámci celé skupiny Wienerberger.

Přínos M.C.TRITON byl pro úspěch projektu kritický nejen v oblasti dodání potřebné struktury a nástrojů pro výběr SW řešení, ale také – a možná především – v oblasti dodání odbornosti, zkušeností z praxe a v neposlední řadě schopnosti projekt výběru externě realizovat jménem klienta, s minimálním dopadem na jeho provoz a s maximální mírou ověření schopností a relevance dodavatelů a jejich nabídek.