Jak efektivně řídit rychle rostoucí firmu

Naše zadání: Jak řídit firmu, která
rychle vyrostla a stále poroste

Mladá česká sklářská společnost LASVIT z Nového Boru je katalogovým příkladem novodobého podnikatelského úspěchu. Od svého založení v roce 2007 dosáhla miliardového ročního obratu, její plastiky a lustry zdobí nejhonosnější sídla a stavby, nejlepší světoví sportovci se za svá turnajová vítězství honosí trofejemi (Tour de France). Své zakázky realizuje po celém světě a svoji konkurenční výhodu staví na unikátní konstrukci, designu a silné tradici českého sklářství.

Potřeba zákazníka

Mottem firmy je „Bohemian Perfection“. Umění, design a kreativita jsou hodnoty,
na kterých firma vyrostla. Od určité velikosti měli majitelé potřebu nastavit řízení nějaký standard. Také pro ně bylo důležité, aby jim někdo zvenčí dal nestranný pohled a pomohl jim vyvarovat se chyb, na které v dnešní době není prostor.

„Daří se nám obchodně velmi dobře. Jak to velké množství zakázek mít pod lepší kontrolou? Rychle rosteme a stává se z nás větší firma. Jak ji uspořádat, aby neztratila drive? Jak pracovat s lidmi ve firmě?“

Jak jsme postupovali

V tomto projektu byla klíčová úvodní fáze, kde jsme kladli sérii otázek, která pomohla managementu ujasnit si: Proč chceme něco měnit? A jaké má dopady aktuální stav? Na základě odpovědí jsme společně navrhli postup a definovali priority = čím začít. Při závěrečném vyhodnocení byla tato fáze manažery velmi kladně hodnocena, protože jsme jim pomohli se v celé problematice zorientovat a lépe rozuměli významu jednotlivých kroků.

Klíčový parametr byl efektivní průběh zakázky firmou a předávání informací mezi jednotlivými útvary. Do této oblasti směřovala procesní analýza a následně popis procesů. Významným prvkem bylo zlepšení práce s formulářem pro záznam informací k zakázce.

Navazovaly aktivity spojené se zjednodušením organizační struktury, která do té doby rostla spíše živelně a zavedení nástrojů pro dobré fungování personalistiky jako je kompetenční model, systém hodnocení nastavení parametrů pro měření výkonu každého jednotlivce (KPI).

Významné bylo pro firmu také zefektivnit způsob zapracování nových obchodníků, proto vznikl ve spolupráci s manažery regionů „standard fungování obchodníka
a na něj navazovaly tréninky pro ředitele regionů zaměřené na vedení lidí a podpůrné video zaměřené na prodej.

Rozvojový program byl také připraven pro projektové manažery a management. Základní ambicí bylo sladit styl řízení firmy a lidí.

Přínosy pro firmu

  • Implementace nástroje pro sdílení informací o zakázce
  • Zkrácení doby realizace zakázky ve výrobě
  • Nové HR nástroje pro nastavení správné firemní kultury a správné vedení lidí ve firmě
  • Jednodušší organizační struktura