Strategie v době chaosu: geniální lídr nebo genialita sdílení

Metodika ASTRA kolotoče může být cestou, jak nahradit geniální strategickou prozíravost jedince genialitou sdílení firemní strategie.

Jedna z nejzajímavějších otázek, které současnost klade manažerské praxi, je „jak strategicky řídit v sílícím chaosu“.

Digitální revoluce, mileniálové (a mladší generace) přebírající kormidlo spotřebitelského chování a zaměstnaneckých představ, přitvrzující restrikce a regulace států zdůvodňované covidem – to je slušná směsice změn, na které strategické řízení těžko hledá odpověď.

Jediná osvědčená cesta, která firmy v podobných situacích nezklamala, je naslouchat intuici svých geniálních lídrů. Po čertech málo firem má ale tu kliku, že jsou vedeny génii strategie. Co zbývá drtivé většině ostatních firem?

Promyšlenost nahrazuje odvaha k rychlé akci.

Mám dobrou zkušenost s „výměnou DNA“ strategického řízení –  s náhradou projektového myšlení a přístupu za myšlení a přístup na principech agility. Ty principy jsou čtyři.

 1. Koncentrace: všechno, co se ve firmě děje, směřuje k jednoduché vizi.
 2. Dynamika: propracované plány jsou nahrazeny svižnými kroky s rychlou zpětnou vazbou trhu.
 3. Týmovost: klíčovou roli v řízení firmy má „tým lídrů“ – se vší kontroverzí toho sousloví.
 4. Sdílení: strategické priority a odpovědnost za nalézání příležitostí a akcí pro naplnění priorit jsou sdíleny celou organizací.

Základy jsou vize a tým lídrů.

Dobrá metodika praktického uplatnění takových principů je „ASTRA kolotoč“: Agilní strategie – strategické priority trvale aktualizované a proháněné firmou.

Nulté kroky jsou:

Pojmenování firemní vize jazykem voňavé, dráždivé, motivující – ovšem i dostatečně praktické představy chtěné budoucnosti firmy (na rozdíl od dutých frází nebo suchoty měřitelných fousatých nevábných parametrů, jak to současná praxe umí).

Ustavení týmu lídrů: sestavy minimálně tří, maximálně sedmi vůdčích osobností, z nichž každá současně splňuje tři podmínky:

 • Je v pozici lídra s výkonnou pravomocí.
 • Disponuje ve firmě neformální autoritou.
 • Je schopna vyvážit své ego zájmem sdílet strategické priority firmy a spolupracovat na nich.

Pokud taková sestava lídrů ve firmě není, spánembohem, agilní strategie – raději zpátky k bucharům projektů. Pokud taková sestava ve firmě je – je vlastně vyhráno. Pak už je to jednoduché…

Mantra zní: priority – příležitosti – akce – výsledky.

Na první schůzce týmu lídrů dojde k:

 • re/formulaci firemní vize,
 • rozhodnutí o délce intervalu „obrátky kolotoče“ (2 – 4 týdny),
 • rozhodnutí o obsazení role koordinátora a moderátora práce týmu (může být štafetová),
 • volbě strategických priorit pro první obrátku kolotoče (nezbytné je pojmenovat priority opravdu strategické – průřezové, zasahující celou firmu, „nadútvarové a nadoborové“),
 • rozhodnutí o způsobu a platformách sdílení informací v týmu lídrů (o průběhu, výsledcích, vzniklých otázkách),
 • rozhodnutí o způsobu předání strategických priorit obrátky kolotoče do firmy – v podstatě si členové týmu lídrů „rozporcují“ organizaci tak, aby celé firmě předali způsob uvažování a jednání v rytmu: „strategické priority – nalezení příležitostí pro posun podle nich – rozhodnutí o individuálních akcích – sdílení výsledků“.

Předání se může udít „napřímo“ nebo „kaskádou“ (standardní manažerskou hierarchií) – podle velikosti a složitosti organizace.

Během obrátky kolotoče každý člen týmu lídrů:

 • předá „své části organizace“ (jak bylo řečeno: „napřímo“ – sobě podřízenému týmu – nebo „kaskádou“ – podřízeným lídrům a ti pak analogicky svým týmům) strategické priority;
 • vede jemu svěřené lidi k nalezení příležitostí pro posun v prioritách a rozhodnutí o individuálních akcích pro využití příležitostí;
 • sleduje průběh akcí;
 • vytváří podmínky pro úspěšnou realizaci takových akcí (je-li to potřeba);
 • podporuje motivaci svých lidí k akcím;
 • vyhodnocuje a sdílí se svými lidmi průběh obrátky a výsledky akcí.

Každý člen týmu lídrů tak přenese do jemu svěřené části firmy mantru „priority – příležitosti – akce – výsledky“. Povede-li se to, týmy i jedinci ve firmě opravdu žijí strategií.

ASTRA kolotoč se točí na úrovni týmu lídrů i každého lídra a jeho týmu.

Tým lídrů na každé další své schůzce hodnotí skutečné výsledky obrátky, aktualizuje strategické priority pro další obrátku, hledá pro sebe (tým lídrů i individuálně jeho členy) příležitosti pro posun k prioritám a rozhoduje o osobních akcích každého člena týmu lídrů.

Totéž se děje na úrovni každého lídra a jeho týmu. Tým lídrů k tomu slouží jako etalon a příklad způsobu práce se strategickými prioritami.

Kontakt pro bližší informace k metodice nebo její zavedení do praxe: pfeifer@mc-triton.cz