Naše mise se posouvá na Slovensko

Naše první projekty pro města a obce se rozběhly před více než dvaceti lety a od té doby jsme ušli dlouhou cestu a zrealizovali zakázky pro více než 200 samospráv v ČR.

První velký mezinárodní úspěch jsme zaznamenali s projektem Inteligentní město www.inteligentnimesto.cz, jehož cílem bylo sdílet dobrou praxi ve fungování samospráv na platformě mezinárodního partnerství a spolupráce.

Za celou dobu spolupráce se samosprávami v ČR jsme zjistili, že skutečnou hodnotu pro nás i pro naše zákazníky mají dlouhodobé vztahy, důvěra a otevřenost. To jsou základní ingredience našich receptů na dobře fungující samosprávu. Respektujeme individuální přístup k potřebám a požadavkům zákazníků, a především schopnost spolupráce na místě, „v terénu“.

Portfolio našich služeb pro veřejnou správu je široké, ale zároveň kompaktní a ucelené, prověřené stovkami úspěšných realizací. Patří sem např. řešení strategických potřeb zákazníků (strategické a rozvojové plány, strategie úřadů, koncepce Smart City, komunikační strategie apod.), přes projekty týkající se řízení lidí a procesů v úřadech, až po specifická zadání dle konkrétních potřeb samospráv, jako jsou např. tematické studie proveditelnosti. Umíme také pomoci s nalezením vhodných zdrojů financování rozvoje (dotace z EU fondů, alternativní investiční fondy, modely PPP apod.).

Naši misi – zlepšovat fungování samospráv –  chceme dále rozvíjet také na Slovensku, kde vnímáme silný respekt k místním podmínkám a možnostem tamních samospráv..

Dnes není prostor na to začínat ze zelené louky. Proto jsme spojili své síly s firmou StormLevel, která se ve veřejné správě na Slovensku pohybuje už 5 let.

Pár zajímavostí o společnosti StormLevel:

Společnost StormLevel začala svou pozici budovat na trhu v roce 2015. Věkem mladou, ale zkušenostmi bohatou společnost tvoří senior konzultanti, kteří působí ve svých oborech minimálně 10 let. Mezi jejich hlavní zaměření patří projektové řízení, procesní analýza a optimalizace, tvorba a úprava organizačních struktur, vývoj aplikací na míru od sběru požadavků, přes návrh řešení, testování a implementaci.

Poskytuje také poradenství v oblasti čerpání dotací z EU fondů, kde tak můžeme spojit naše zkušenosti a nabídnout klientům také v této oblasti komplexní servis.

V rámci jejich působení zejména na slovenském trhu pomohli stovkám firem v projektech jako například Vytvoření efektivního poskytovatele komplexních elektronických služeb zdravotnictví. V partnerství s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj zastřešovali analýzu interních procesů Národního centra zdravotnických informací SR s cílem eliminace nadbytečných a duplicitních činností a výslednou optimalizaci kapacit a lidských zdrojů.

Pro Fakultní nemocnici Prešov optimalizovali výběr poplatků a navrhovali řešení na implementaci systému pro jejich automatizovaný výběr, aby pacientům ulehčili orientaci v poplatcích a zjednodušili vykonání platby. Taktéž implementovali zásady ochrany osobních údajů a systemizaci GDPR do systému kvality ISO 9001.

V městské části Bratislava Nové Město realizovali GAP analýzu a následný návrh opatření na dosažení souladu s nařízením GDPR.

Z poradenství v oblasti EU fondů realizovali celou řadu projektů. Například:

  • Administrativní poradenství při přípravě žádosti o EU fondy v rámci výzvy Ministerstva kultury pro společnost KOBAX.
  • Poradenství při vyplňování žádostí o Kreativní Voucher pro společnosti KP Solutions a Synergos.
  • EU poradenství pro projekty „Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov pre ŽSR“, kde pomáhali s vypracováním žádosti o NFP a „Modernizácia elektronickej komunikačnej siete pre ŽSR“. Zde se jednalo o vypracování studie proveditelnosti a opět poradenství při vypracování žádosti o NFP. 

Mezi významné projekty mimo slovenský trh patří také projekt pro Ministerstvo dopravy a námořních záležitostí Černá Hora, který byl realizovaný prostřednictvím Rozvojového programu OSN. Konzultanti navrhovali specifikaci informačního systému, který pokrývá komplexní oblast cestovní dopravy v Černé Hoře, s cílem dosáhnout efektivního dopravního systému, kompatibilního s požadavky EU. Zároveň identifikovali potenciální finanční národní / mezinárodní zdroje potřebné na realizaci.

Více o firmě najdete na www.stormlevel.com

A co o naší spolupráci říká Zuzana Mojžíšová ze StormLevel?

„Našou víziou je zameranie na skutky, nie statky. Dôkladné poznanie interného prostredia nášho zákazníka nám umožňuje vžiť sa do „jeho kože” a poskytnúť tak výstupy, ktoré majú preň ho zmysel, navrhnú riešenie a prinesú očakávané výsledky.  Preto je pre nás partnerstvo s M.C.TRITON strategické rozhodnutie. Vážime si ich skúseností a chceme spolu s nimi pomáhať slovenským mestám, obciam a firmám v nich.“

 

Garantem spolupráce za M.C.TRITON je Peter Pribylinec. pribylinec@mc-triton.sk