GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA, OBCHODNÍ ŘEDITEL/KA, FINANČNÍ MANAŽER

Pro naše poradenské projekty hledáme Top manažery/ky se zkušenostmi zejména z pozice Generálního ředitele/ky, Obchodního ředitele/ky nebo Finančního manažera.

Umíme nabídnout spolupráci na krátkodobých i dlouhodobých projektech, či dílčí spolupráci v roli poradce nebo Interim manažera, převážně pro české nebo regionální výrobní a obchodní společnosti střední velikosti.

Náš způsob práce je postaven na týmové spolupráci. V našem pojetí má i Interim manažer podporu našeho poradenského týmu vždy, kdy to situace vyžaduje. Tento způsob spolupráce je tedy vhodný i pro ty, kteří nemohou nabídnout svou plnou kapacitu.

Pokud jste aktuálně zaměstnán, ale přesto by vás spolupráce zajímala, nebo byste si chtěl/a nejprve fungování na poradenském projektu s námi zkusit kontaktujte nás.

již více než 30 let pomáháme našim klientům zvládnout skokové či změnové projekty vedoucí k naplnění jejich vizí a strategií. Jsme praktičtí, námi navrhovaná řešení i zavádíme do praxe spolu s našimi klienty. Zabýváme se hledáním investorů a přípravou firem na prodej. Věnujeme se rozvoji potenciálu Top manažerů a otvíráme nové směry jejich kariéry a zaměření.

Více informací o našich projektech najdete na našich webových stránkách. Pokud vás zajímá možnost spolupráce, nebo další informace, kontaktujte HR manažerku Janu Holečkovou: holeckova@mc-triton.cz

Přihlásit se na pozici

Hledáte něco jiného?

Obraťte se na nás!