Radoslav Tesař

Partner

Radoslav Tesař

Partner

„Neexistuje něco jako lepší nebo horší osobnost, vždy je to o postojích a pevnosti hodnot. Férová hra a připravenost nést zodpovědnost za svá strategická rozhodnutí stojí za každou dlouhodobou spoluprací.”

Radoslav se v oblasti managementu pohybuje už několik dekád, od roku 2002 je spolumajitelem M.C.TRITON. Jeho nejsilnější zbraní je výjimečný podnikatelský nadhled, který mu umožňuje citlivě nacházet přímočaré cesty i ze složitých problémů. Nejvíce ho aktuálně pohlcuje řízení strategie T+T (Transakce a Transformace).

Každý jsme jiný a je to dobře

Za roky praxe se Radoslav naučil pokoře k podnikání i respektu k jinakosti osobností. Odtud také plyne jeho snaha o maximální pochopení osobnosti každého klienta. Vzájemné porozumění a fair-play jsou pro něj základem jakékoli spolupráce.

Zastává názor, že vše se musí „poctivě vydřít”. Strategická, systematická a pečlivá práce má dle jeho zkušeností největší dlouhodobý přínos.

Jak dát co nejvíc? Hledejme synergie

Na práci pro M.C.TRITON ho nejvíc baví pestrost a nacházení té nejvhodnější přidané hodnoty pro klienty. Největší uspokojení mu přinese situace, kdy dojde k ideální synergii cílů klienta s 30letým know-how M.C.TRITON.

Historický kruh se uzavírá

Už v roce 1997 byl Radoslav „huntován” do TOP managementu České pojišťovny, jedné z prvních investic Petra Kellnera. Nyní ho těší, že někteří majitelé či generální ředitelé s ním diskutují o tom, jak řídit firmu.