Pavel Vosoba

Partner

Pavel Vosoba

Partner

Pavel je jedním ze zakladatelů firmy. Několik let řídil pobočku na Slovensku a aktuálně rozvíjí projekty  firmy v Rusku. V poradenství se pohybuje již přes 30 let. V současnosti se zaměřuje se na transformace firem nebo jednotlivých týmů z hierarchicko-procesního do projektově-agilního stylu řízení. Další oblastí jeho zájmu je business koučink (kombinace mentoring, koučink a poradenství) manažerů. 

Pro Pavla je jeho práce největším koníčkem. Baví ho, když může sledovat a pomáhat při osobnostním růstu druhých a nejlepším klíčem k úspěchu v jeho práci je umění „naslouchat a mít rád lidi“. Na M.C.TRITON nejvíce oceňuje spolupráci, komunikaci a soudržnost partnerů společnosti i celého týmu. Jeho otevřený přístup k lidem je vidět i v jeho životním mottu: „Každý názor je skvělý, dobře poslouchej.“

Svůj čas investuje také do rozvoje nastupující generace, a to především na půdě ČVUT strojní fakulty.

Je autorem několika knih, z nichž poslední dvě knihy Dokonalý život a Únik z průměrnosti se staly bestsellery (viz: https://www.grada.cz/unik-z-prumernosti-10155).