Martin Pabiška

Projekt partner

Martin Pabiška

Projekt partner

Martin se v manažerských pozicích pohybuje přes 20 let, přes 10 let se věnuje krizovému řízení firem zejména v pozici Interim Managera. Zaměřuje se na restrukturalizace firem, případně jejich entit. Věnuje se také provozně-ekonomickým analýzám, jež jsou podkladem pro návrhy na procesy změn a opatření vedoucích k vyšší výkonnosti.

Byl aktivním členem týmu v misi Best Practice pro společnost TRW Automotive (dnes ZF) a rezidentní misi v Indii, kde restrukturalizoval interní procesy kvality u dodavatele brzdových systémů. Ve své praxi se naučil, že je důležité vždy naslouchat, ověřovat a objasňovat, a následně se rozhodovat na základě faktů a dat. Na práci jej nejvíce motivuje posun kupředu společně s týmem, neustálé drobné změny, měnící se celek. „One team“ – to je podstatné – pouze se sehraným a angažovaným týmem lze dosáhnout úspěchu, rozšířit si hranice, učit se a být přidanou hodnotou pro společnost. „Najíte se více z tisíce sardinek než z jednoho tuňáka.“ (Toyota Production System)

Na spolupráci s M.C.TRITON si cení týmové práce a vysokého profesního kreditu, znalostí a dovedností jednotlivých členů týmu, zapojení do vedení projektů, zpětné vazby a mentoringu.