Nic nemusí fungovat postaru

Rozhovor s Luďkem Pfeiferem do časopisu FreshTime.

Pohled na dnešní situaci středně velkých firem, která nutí majitele firem zamyslet se nad tím, co s firmou. Pojmenovává tři cesty, jak uchopit vlastnickou strategii a péči o hodnotu své firmy:

  1. Chci vlastnit a aktivně se podílet na výkonném řízení v roli odpovídající mým schopnostem.
  2. Chci vlastnit a řízení předat někomu, kdo na to má.
  3. Nechci vlastnit (sám), chci co nejlépe prodat – nebo nalézt investora, s kterým přijde síla do budoucnosti firmy

Přečtete si také, proč jsme založili investiční fond T.Funds a jaká je jeho investiční strategie.

Celý rozhovor na odkazu níže – strana 6 ž 8

https://www.iprosperita.cz/images/pdf_ft/fresh_time_2022-07.pdf