Projekt Partner
Petr Koreň

Petr má za sebou 27 let manažerské praxe v oblasti finančního řízení firem. V M.C.TRITON působí jako Project Partner pro ekonomiku a finance. Zabývá se zejména finanční restrukturalizací firem, konkrétně redukcí nákladů, optimalizací řídících struktur, efektivitou využití zdrojů, investičními projekty a zvyšováním hodnoty společnosti. Roky praxe ho naučily, že i když cesta ke změně je často trnitá, s rozvahou a pozitivním přístupem jsou nakonec řešitelné všechny situace. Za svůj největší kariérní úspěch považuje fakt, že zůstal charakterově rovným a neohnutým člověkem.

Evropská 846/176a, 160 00 Praha, Česká republika

+420 255 710 600

info@mc-triton.cz

Mějte přehled o novinkách

Vybraná ocenění

Copyright © M.C.TRITON, spol. s r.o.