Petr Koreň

Projekt Partner

Petr Koreň

Projekt Partner

Petr má za sebou 27 let manažerské praxe v oblasti finančního řízení firem. V M.C.TRITON působí jako Project Partner pro ekonomiku a finance. Zabývá se zejména finanční restrukturalizací firem, konkrétně redukcí nákladů, optimalizací řídících struktur, efektivitou využití zdrojů, investičními projekty a zvyšováním hodnoty společnosti. Roky praxe ho naučily, že i když cesta ke změně je často trnitá, s rozvahou a pozitivním přístupem jsou nakonec řešitelné všechny situace. Za svůj největší kariérní úspěch považuje fakt, že zůstal charakterově rovným a neohnutým člověkem.