Luděk Pfeifer

Partner

Luděk Pfeifer

Partner

„Chci být dlouhodobým partnerem pro firmy, které se v zájmu zdravého rozvoje nebojí uskutečňovat výrazné změny. A to jak v transformační rovině, tak ve vlastnické struktuře.”

Luděk je spoluzakladatelem M.C.TRITON. V současnosti se nejvíce zabývá realizací strategie T+T (Transakce a Transformace), kde zúročuje veškeré know-how a potenciál týmu M.C.TRITON.

Dobrý partner je ten, který se nebojí

Největší uspokojení zažívá u dlouhodobého partnerství s firmami, které jsou si vědomy toho, že pro svůj zdravý rozvoj potřebují uskutečňovat výrazné změny. A to jak v transformační rovině, tak ve vlastnické struktuře. Běžná asistence či inspirace je však na takto zásadní podnikatelské posuny krátká. Pokud se firma nebojí změn, M.C.TRITON se nebojí dělat rozhodnutí a nést riziko.

Co stmelí silné osobnosti

Za svůj největší kariérní úspěch považuje Luděk fakt, že firma, u jejíhož zrodu stál, byla 30 let zajímavou odbornou etapou mnoha silných a úspěšných osobností.

Nepřestává ho fascinovat situace, kdy silná ega na různých orbitech propojí do funkčního týmu společné hodnoty a zápal pro práci na konkrétních projektech. V práci ho vždy nejvíce motivuje právě sounáležitost s partou chytrých a rovných lidí, ať už v rámci týmu M.C.TRITON, nebo v projektových týmech klientů.

Jednání na rovinu a s humorem

V M.C.TRITON si nejvíc váží přímočaré a nezáludné atmosféry a nekorektního smyslu pro humor, jemuž není nic a nikdo svatý.

V čem má Luděk prsty

  • Od roku 1990 (spolu)založil 11 společností v oboru profesních služeb, stavebnictví a biotechnologií.
  • Je předsedou představenstva TRITON Holding SE.
  • Je jednatelem firem M.C.TRITON, s.r.o, T.Funds, s.r.o. a předsedou správní rady T.Geo, a.s.
  • V letech 1994–2003 působil jako člen Rady ředitelů Světové federace soukromých investorů (WFIC).
  • Spolupracoval s platformou Alter Eko (od 2015), think tankem EDUin (2014), spolkem Můžeš podnikat.
  • V letech 2006 – 2020 působil v České manažerské asociaci postupně jako člen Výboru, Rady expertů a Prezidia.
  • Od roku 2022 je členem Vládního výboru pro personální nominace.
  • Byl Manažerem roku 2005 – Manažerem odvětví a v TOP 10 manažerů ČR.
  • S jeho přispěním získala společnost M.C.TRITON ocenění v soutěžích Firma roku, Štika českého byznysu, Top Czech Quality, Czech TOP 100 – 100 obdivovaných firem České republiky a Czechia Stability Award.