Petr Kuběna

Projekt Partner

Petr Kuběna

Projekt Partner

Petr se pohybuje v businessu 20 let na různých manažerských pozicích, převážné výrobních firem (Operations Manager), kde se zaměřuje na správný a hladký chod průmyslového výrobního závodu. Má zkušenosti se všemi aspekty firemních procesů k zajištění dodání zboží či služby zákazníkovi při dodržení nákladů, kvality a požadované úrovně servisu, počínaje nákupem, přes skladování, plánování, výrobu, zpracování až po expedici. Za svůj manažerský úspěch považuje transformaci firmy Hranipex z nesystémového stylu řízení na systematický a procesně řízený podnik vykazující významně vyšší výkony při zachování nákladů. 
V poradenství klade důraz na znalost důvodu, tedy odpověď na otázku PROČ je klíčovým prvkem pro všechny zúčastněné v jakémkoliv projektu. Bez toho aniž by lidé věděli, proč mají zadanou činnost vykonávat, se projekt velmi snadno může zvrhnout, i přestože má masivní podporu zdrojů. Na poradenství ho baví neustále se měnící prostředí, různá zadání a hlavně lidé. To mu dává možnost se neustále učit, nové výzvy jsou pro něj jednoznačně největší motivací. M.C.TRITON vnímá jako společenství velmi chytrých, vzdělaných a zkušených lidí, kteří udržují kulturu firmy komunikace se zákazníkem na velmi vysoké úrovni. V životě i práci se řídí motty: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“ A  také: „Když neměříš, tak neřídíš.“