Lukáš Jakubec

Unite Manager pro veřejnou správu

Lukáš Jakubec

Unite Manager pro veřejnou správu

„Respekt, důvěra, individuální přístup – to vše jsou potřebná východiska pro kvalitní spolupráci. Je tam ale ještě jeden klíčový krok na mé straně a tím je správné pochopení osobnosti a potřeb zákazníka. Pak už do sebe vše zapadne dokonale.”

Lukáš řídí segment M.C.TRITON, který se věnuje zákazníkům z oblasti veřejné správy. Ve sféře veřejné správy a regionálního rozvoje pracuje Lukáš již více než 20 let, tento obor také vystudoval.

Poctivá dlouholetá průprava

Lukáš realizoval desítky významných projektů zejména pro zákazníky z územní samosprávy a státní správy v České republice a na Slovensku. Několik let působil na seniorské pozici jedné z největších mezinárodních poradenských společností. Jako projektový manažer je certifikován dle metodik IPMA® a PRINCE2®, je také řádným členem Společnosti pro projektové řízení, kde spoluzakládal sekci Dotace a veřejná správa. 

S daným místem vždy žiju

Lukáš se zaměřuje především na projekty spojené se strategickým řízením a plánováním, procesním a projektovým řízením. Jeho srdeční záležitostí jsou rozvojové strategie obcí a měst. Spolupracoval na vzniku tří desítek takových strategií a vždy se snažil nalézt, prožít a pochopit genia loci. Vždy se řídí heslem: „Každé město, se kterým spolupracuji, je místem, na kterém mi záleží!”  

Co je vlastně skutečně potřeba?

Lukáš je zkušený a spolehlivý manažer s realistickým a individuálním přístupem. Klade důraz na budování a rozvíjení pozitivních vztahů uvnitř i vně projektů, základem je pro něj vzájemná důvěra a respekt. Klíčovým faktorem úspěchu je podle něj správné pochopení osobnosti a potřeb zákazníka.