Lukáš Jakubec

Unite Manager

Lukáš Jakubec

Unite Manager

Lukáš vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj a v oboru pracuje už více než 20 let. V M.C.TRITON je zodpovědný za řízení segmentu služeb pro zákazníky z veřejné správy.

Své dosavadní pracovní zkušenosti získal během realizace desítek významných projektů zejména pro zákazníky z územní samosprávy a státní správy v České republice a na Slovensku. Několik let působil na seniorské pozici jedné z největších mezinárodních poradenských společností. Jako projektový manažer je certifikován dle metodiky IPMA® a metodiky PRINCE2®, je také řádným členem Společnosti pro projektové řízení, kde spoluzakládal sekci Dotace a veřejná správa. Zaměřuje se především na projekty spojené se strategickým řízením a plánováním, procesním a projektovým řízením. Jeho srdeční záležitostí jsou rozvojové strategie obcí a měst (spolupracoval na vzniku tří desítek strategií) v duchu jeho hesla: „Každé město, se kterým spolupracuji, je místem, na kterém mi záleží!  

Sám sebe považuje za zkušeného a spolehlivého manažera s realistickým a individuálním přístupem, s důrazem na budování a rozvíjení pozitivních vztahů uvnitř i vně projektů, s důrazem na vzájemnou důvěru a respekt. Má smysl pro precizní dotahování věcí do konce. Klíčovým faktorem úspěchu je podle něj správné pochopení potřeb zákazníka.