Jana Holečková

HR manažer

Jana Holečková

HR manažer

Jana má za sebou více než 20 let praxe v oboru. V M.C.TRITON má zodpovědnost za řízení lidských zdrojů, za interní podpůrné procesy ve firmě a kontakt s aktuálními i potenciálními externími konzultanty. V rámci projektů se zaměřuje na oblast personalistiky, a to zejména nábor a efektivní adaptaci nových pracovníků a mapování a zefektivňování procesů. Roky pracovních zkušeností ji naučily, že vše je o lidech a jejich osobní motivaci, vytrvalosti a chuti a odvaze něco změnit. V M.C.TRITON si nejvíc váží skvělého týmu a prostředí, které dává příležitost k růstu každému, kdo je připraven na sobě pracovat, a to nejen z řad zaměstnanců, ale i klientů.