TRITON Holding, SE

se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČ 29135591,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 907

Informace pro akcionáře