Hana Brodilová

Finanční manažer

Hana Brodilová

Finanční manažer

Hana má za sebou více než 25 let poradenské praxe. V MCT pracuje od roku 1994, stávající pozici finanční ředitelky zastává od roku 2001. Má na starosti finanční řízení všech společností, které spadají do skupiny TRITON Holding. Kromě oblasti financí má na starosti oblast compliance. Většinu času věnuje aktivitám pro skupinu, ale ráda se dělí o své zkušenosti s klienty. Snaží se přiblížit svět „čísel“ a jejich zákonitostí každému, koho tato problematika zajímá, i když není studovaný ekonom. Má vlastní know-how jak tvořit rozpočty a pomocí nich řídit finance firmy. Bez Excelu se neobejde. M.C.TRITON je pro ni druhou rodinou (její manžel by řekl, že někdy i první). V M.C.TRITONu vždy pracovali a pracují skvělí lidé, 25 let uteklo jako voda, těší se na příštích 10 let. Je pro ni důležitý pocit, že to, co dělá, dělá dobře a že je užitečná pro druhé.