Výrobně technický ředitel,inženýring, projekty v energetice, severozápadní Čechy

Pro svého klienta, výrobně – technickou společnost v oblasti inženýringu v segmentu energetika, hledáme vhodného kandidáta / kandidátku na pozici:

Výrobně technický ředitel, region Severozápadní Čechy

Jaké jsou klíčové kompetence k úspěšnému zvládnutí pozice:

 • Relevantní manažerská zkušenost a nadstandardní celkový manažerský potenciál
 • Výborný potenciál v oblasti projektového managementu a schopnosti řídit zakázky
 • Efektivní manažerský styl k řízení projektových manažerů a koordinátorů zakázek, silný leadership, silný potenciál vést a inspirovat týmy
 • Kvalitní a relevantní potenciál v oblasti ekonomiky zakázek
 • Řízení zakázek v objemu cca 250 mil Kč / rok
 • Umět si věci spočítat, mít vhled i nadhled do ekonomické stránky projektů. Finanční plánování, plánování ziskovosti, řízení efektivnosti zakázek
 • Odpovídající zkušenosti a schopnosti jednat se zákazníky v segmentu
 • Businessově orientovaný potenciál, obchodní duch a uvažování, schopnost dívat se na trh a najít nové příležitosti
 • Odborné znalosti a dovednosti v oblasti inženýringu, TZB, stavebních a technologických postupů při realizaci projektů většího rozsahu
 • Komplexní potenciál k úspěšnému řízení zakázek / ekonomika, odbornost v segmentu, plánování, komunikace se subjekty zakázek, organizační a kontrolní potenciál/
 • Výborné organizační schopnosti
 • Pozice je v segmentu inženýring v oblasti energetiky, montáže, projekty, potrubní rozvody, montáže ocelových konstrukcí, strojní konstrukční výroba a prvovýroba, stavebně – montážní činnost a servis technických zařízení

Jakého člověka pro našeho zákazníka hledáme:

 • Čestného a poctivého s férovými hodnotami
 • Člověka, který to umí s lidmi a dokáže je inspirovat, vést, podpořit, naslouchat jim a efektivně je řídit v náročných zakázkách
 • Člověka slušného, který ctí druhého a dokáže jednat i v náročných situacích klidně, s nadhledem, se schopností věci řešit hned a současně mít v kontextu pohled do budoucnosti
 • Silného lídra / není to fráze /

Jaká bude podpora firmy:

 • Adekvátní motivační finanční ohodnocení
 • Výborné technické a provozní zázemí společnosti
 • Moderní manažerské benefity včetně finančního bonusu za úspěšný výkon pozice
 • Firma s dlouholetou tradicí a jménem, kvalitními zákazníky
 • Firma s hodnotami, péčí o své zaměstnance, férovým jednáním ke všem

Pokud Vás tato pozice zaujala, prosím kontaktujte mě na:

lavicka@mc-triton.cz

Děkuji Vám a přeji Vám vlídný den!

Přihlásit se na pozici

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Hledáte zaměstnání nebo zaměstnance?

Obraťte se na nás!