Projekt Partner
Tomáš Bouchal

Tomáš má za sebou 25 let praxe v manažerských pozicích v oblasti logistiky, výroby a řízení zásob. V M.C.TRITON se zaměřuje právě na projekty v této oblasti.  Zaměřuje se hlavně na výsledek, kterým je v konečném důsledku měřitelná změna, a to jak finanční (např. zvýšení výkonnosti, úspora nákladů), tak i nefinanční (např. kvalita servisu zákazníkům). Jeho styl práce je kombinace technického přístupu a práce s manažery přímo na pracovišti tak, aby pochopili proč je změna nutná, jak na ni reagovat, jak s ní dále pracovat. Cestu vidí v maximálním zapojení pracovníků klienta do projektu tak, aby vzali změnu za svou a změnili dlouhodobě své manažerské chování.

Evropská 846/176a, 160 00 Praha, Česká republika

+420 255 710 600

info@mc-triton.cz

Mějte přehled o novinkách

Vybraná ocenění

Copyright © M.C.TRITON, spol. s r.o.