Jednoduchá kontrola plnění strategického plánu rozvoje města? To je pro nás MALINA!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Nejsme poradci na jedno použití. Motivují nás dlouhodobé vztahy, vzájemná důvěra a respekt.

To je naše DNA. Proto se snažíme dlouhodobě hledat ta nejlepší řešení pro naše partnery z řad měst a obcí, kterých je aktuálně již několik desítek.

S většinou z nich jsme aktivně spolupracovali také na vytvoření klíčového dokumentu pro jejich rozvoj – strategického plánu rozvoje města. Vždy se snažíme o to, aby se jednalo o živý dokument, který se stane skutečným nástrojem pro smysluplný a vyvážený rozvoj dané samosprávy.

Jednou z nejčastějších těžkostí při zavádění a realizaci navržených opatření je obvykle složitost monitorování, kontroly a vyhodnocování plnění strategického plánu, která se ve většině případů provádí tzv. „na koleně“, bez pomoci vhodných (a jednoduchých!!!) softwarových nástrojů, maximálně s využitím tabulek v MS EXCEL, případně pomocí zbytečně složitých nástrojů, které jsou primárně určeny pro jiné účely, např. pro řízení procesů.

Vyslyšeli jsme četné prosby  starostů a starostek měst a obcí a rozhodli jsme se to změnit!

Ve spolupráci s naším slovenským partnerem, společností StormLevel (stormlevel.com), jsme připravili jedinečnou aplikaci, která dokáže jednoduše, přehledně a přesně vyhodnotit postup plnění jakéhokoli strategického plánu rozvoje, koncepčního či podobného dokumentu, kterým samospráva disponuje. Dokáže všechny strategie na úrovni města smysluplně propojit a poskytuje jednoduchý způsob, jak plnění strategie sledovat, vyhodnocovat a měřit.  

Přijměte pozvání od našeho starosty Karla a nechte si tuto aplikaci krátce představit.

Bližší informace: Lukáš Jakubec, Manažer pro segment veřejná správa