Výrobně Technický ředitel / ředitelka, inženýring, projekty v energetice, montáže, facility management, projekty, severozápadní Čechy

Pro svého klienta, úspěšnou společnost v segmentu inženýring energetických staveb, montáží a facility managementu hkedám vhodného kandidáta / kandidátku na pozici:

Výrobně technický ředitel / ředitelka, inženýring, projekty v energetice, montáže, , facility management, severozápadní Čechy

Co bude Vaši úspěšnou perspektivné misi odporovat:

 • Váš celkový nadstandardní manažerský potenciál a Vaše manažerské kompetence na úrovni TOP managementu (strategie, finance, vedení a řízení, procesy a systém atd.
 • Výborný potenciál v oblasti projektového managementu a schopnosti řídit zakázky
 • Silný leadership, silný potenciál vést a inspirovat týmy
 • Kvalitní a relevantní potenciál v oblasti ekonomiky zakázek
 • Řízení zakázek v objemu cca 351 mil Kč / rok
 • Umět si věci spočítat, mít vhled i nadhled do ekonomické stránky projektů. Finanční plánování, plánování ziskovosti, řízení efektivnosti zakázek
 • Businessově orientovaný potenciál, obchodní duch a uvažování, schopnost dívat se na trh a najít nové příležitosti
 • Výborné organizační schopnosti
 • Úspěšné vedení a řízení cca 2 až 3 projektových manažerů a jejich prostřednictvím cca 4 až 5 koordinátorů zakázek
 • Relevantní potenciál a znalosti v segmentu ekonomika, plánování ziskovosti zakázek, řízení efektivnosti zakázek apod.
 • Rozumět danému segmentu, zkušenosti z daného segmentu: inženýringu v oblasti energetiky, montáže, projekty, potrubní rozvody, montáže ocelových konstrukcí, strojní konstrukční výroba a prvovýroba, stavebně – montážní činnost a servis technických zařízení
 • Praxe z oboru realizace velkých stavebních projektů a TZB.
 • Potenciál a schopnost řídit velké projekty od stavebních, elektro, topenářství, kotelen regulací tepla MAR vzduchotechniky apod.
 • Ideální prostředí a praxe ze segmentu energetika, doly, teplárny, projekty v této oblasti
 • Velmi dobré praktické schopnosti a dovednosti jednat s dodavateli, s kooperujícími firmami a schopnost vyjednávat podmínky spolupráce
 • Relevantní zkušenosti, odolnost vůči stresu, zátěži, schopnost orientovat se ve vztahovém profesionálním prostředí, znalost typologie lidí, schopnost pracovat s různorodou atmosférou při jednán, při vedení svých týmů
 • Efektivně podpoří výkon relevantní pozice ze segmentu velkých, popř. středně velkých stavebních firem, stejně tak firem ze segmentu inženýringu, TZB apod.
 • Stejně tak je relevantní praxe a zkušenosti ze strany investora

Jakého člověka pro našeho zákazníka hledáme:

 • Čestného, slušného a poctivého s férovými hodnotami
 • Člověka, který to umí s lidmi a dokáže je inspirovat, vést, podpořit, naslouchat jim a efektivně je řídit v náročných zakázkách
 • Silného lídra / není to fráze /

Jaká je podpora firmy:

 • Firma s dlouholetou relevantní tradicí a slušným jménem, kvalitními zákazníky
 • Firma s hodnotami, péčí o své zaměstnance, férovým jednáním ke všem
 • Výborné technické a provozní zázemí společnosti
 • Nadstandardní projekty v segmentu inženýringu, TZB, montáží v energetice
 • Moderní manažerské benefity včetně finančního bonusu za úspěšný výkon pozice
 • Dlouhodobě perspektivní výkon pozice, dle úspěšného výkonu pozice možnost dalšího profesionálního kariérního postupu

Pokud Vás tato pozice zaujala, prosím kontaktujte mě na:

lavicka@mc-triton.cz

Děkuji Vám a přeji Vám vlídný den!

Přihlásit se na pozici

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Hledáte zaměstnání nebo zaměstnance?

Obraťte se na nás!